Uregulować pH gleby

Odczyn gleby to jeden z podstawowych czynników, który wpływa na plonowanie upraw. Jednak coraz częściej o tym zapominamy i nie stosujemy odpowiednich nawozów - wapniowych, aby ten odczyn
wyregulować. Obecnie zdaniem naukowców, średnie zużycie nawozów wapniowych w Polsce wynosi mniej niż 40 kg CaO/ha, kilka lat wcześniej również nie było ona zadawalające, ale wynosiło
ponad 90 kg CaO/ha/rok. Z tego powodu systematycznie w naszym kraju wzrasta udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Jak to

przekłada się na rolnictwo? Przede wszystkim spadają plony, ale też rosną koszty produkcji, bo nakłady na uprawę, nawożenie, jak i ochronę muszą być większe, jednocześnie zabiegi takie
są przeważnie mniej efektywne.

Odczyn, a więc wartość pH wpływa na prawidłowy rozwój i wzrost roślin, gdy nie jest on zrównoważony, odbija się to na zniżce plonów. Nie jest ona może tak spektakularnie obserwowana, jak
w wypadku niedoboru azotu, fosforu, czy potasu, pierwiastki które bezpośrednio ograniczają wzrost roślin, ale pH ma wpływ na środowisko ich życia - na glebę.

Wapnowanie jest zabiegiem wprost niezbędnym w naszej strefie klimatycznej, gdzie opady przeważają nad parowaniem z powierzchni gleby. Wówczas kationy, takie jak wapń (Ca) i magnez (Mg) zostają
bardzo szybko wymywane z gleby w głąb profilu glebowego i wytrącają się w formie węglanów na głębokości 80-120 cm. Naukowcy określili wstępnie, że rocznie z powierzchni jednego hektara
wymywa się ok. 350-400 kg wapnia i 50-70 kg magnezu.

Wapnowanie przyczynia się do poprawy wykorzystania składników pokarmowych na glebach kwaśnych, a zawłaszcza fosforu, który wówczas łącząc się z jonami glinu i żelaza strąca się i
przechodzi w formy nieprzyswajalne dla roślin (fosforany glinu i żelaza). Przy bardzo niskich dawkach nawozów fosforowych na glebach silnie kwaśnych działanie nawozowe tego pierwiastka może
być nawet niezauważalne. Wpływa również na procesy wietrzenia minerałów, a także magazynowania składników pokarmowych w glebie,
co decyduje o ilości składników pokarmowych dostępnych dla roślin. Wartość pH ma także wpływ na jakość i tempo powstawania w glebie próchnicy. Nie bez znaczenia jest też wpływ na
strukturę gleby.

 

Artykuł pochodzi z portalu farmer.pl   

 

Kontakt

www.nawozywapniowe.com.pl