POLCALC III GENERACJI - wapno granulowane 98% CaCO3 , kreda techniczna - reaktywność 100%

Intensywne prace badawcze prowadzone przez pracowników POLCALC pozwoliły na pełne rozpoznanie potrzeb odbiorców – zarówno właścicieli niewielkich gospodarstw rodzinnych, jak i wielkich plantatorów.

Odpowiedzią na ich oczekiwania jest innowacyjna technologicznie receptura granulowanego nawozu wapniowego POLCALC III GENERACJI. Jego produkcja oparta jest o wysokoreaktywną mączkę wapienną powstałą na skutek przetwarzania skał wapiennych. Dzięki maksymalnemu rozdrobnieniu i odpowiedniej kompozycji minerałów, nawóz cechuje szybkie działanie skutkujące reakcją już w pierwszym okresie stosowania. Wydłużony okres oddziaływania jest zasługą formy węglanowej nawozu.

Cechy chemiczne i fizyczne wapna granulowanego POLCALC III GENERACJI zapewniają osiągnięcie optymalnych walorów użytkowych. Łatwość i prostota wysiewu doskonale uzupełniają wysoką jakość i reaktywność produktu. POLCALC III GENERACJI jest zalecany do stosowania pod uprawę owoców i warzyw, doskonały w uprawach rolniczych w tym ekologicznych.

Nigdy wcześniej odkwaszanie gleb, ich ochrona przez spadkiem pH oraz dostarczanie roślinom wapnia nie były jeszcze tak proste!

 

 

Poleca - Oficjalny dystrybutor Firma Handlowo-Usługowa RODAN-Roman Sałdan

Firma Handlowo-Usługowa RODAN-Roman Sałdan kontynuuje tradycje handlowe od 2005r. Wyspecjalizowała się w handlu krajowym i zagranicznym w tym w eksporcie i imporcie artykułów rolnych i przemysłowych. Będąc oficjalnym dystrybutorem POLCALC, producenta nawozu wapiennego POLCALC III GENERACJI FHU RODAN łączy doradztwo z zabezpieczeniem potrzeb swoich klientów na najlepsze nawozy wapniowe. W celu kompleksowej obsługi klienta potencjał FHU RODAN doskonalony jest dla doboru najlepszych rozwiązań z uwzględnieniem potrzeb glebowych w wapń oraz uzyskania odpowiedniego odczynu pH w glebie. Najlepsze wapno rolnicze POLCALC III GENERACJI w opakowaniach big-bag (po 500kg) jest dostarczane przez FHU RODAN bezpośrednio do gospodarstwa rolnika. Dystrybutor realizuje zamówienia zarówno detaliczne jak i hurtowe. Realizacja zamówień w systemie bezpośredniej dostawy od producenta do gospodarstwa rolnika umożliwia wybór dogodnych terminów realizacji jak również wpływa na możliwość stosowania preferencyjnych warunków sprzedaży. FHU RODAN udziela wszelkiej pomocy doradczej – zarówno w kontakcie bezpośrednim, poprzez spotkania w grupach producenckich, w trakcie szkoleń rolniczych, targów, konferencji tematycznych.

Polcalc III generacji

To skoncentrowany nawóz wapienny, który skutecznie reaguje w glebie w krótkim okresie od jego zastosowania a jego forma węglanowa zabezpiecza działanie w dłuższym okresie podnosząc skutecznie pH gleby oraz dostarczając odpowiedniej dawki wapnia potrzebnego do wegetacji roślin. Ogromny wpływ na szybkość reakcji ma wilgotność gleby.

  • granulat o ziarnistości 2-6mm przeznaczony do wysiewu precyzyjnego w alejkach roboczych, pakowany w big-bag (po 500kg), zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych, wygodny w transporcie, załadunku i stosowaniu,
  • doskonały nawóz rolniczy zalecany również do upraw sadowniczych, warzywniczych a nawet gospodarstw ekologicznych,
  • przeznaczony do stosowania całorocznego – zarówno przedsiewnie jak i pogłównie (jego skład chemiczny umożliwia stosowanie w okresie wegetacji roślin), zalecany do wysiewu nawierzchniowego co skutkuje reakcją w całym przekroju wierzchniej warstwy gleby,
  • dogodna cena i niskie koszty agrotechniczne wysiewu takiego nawozu powodują, że również w aspekcie ekonomicznym jest najlepszym nawozem wapiennym.

Zakup i stosowanie

Firma Handlowo-Usługowa RODAN - Roman Sałdan jest oficjalnym dystrybutorem, który realizuje zamówienia klientów dostarczając nawóz wapniowy w big-bagach do gospodarstwa zamawiającego.

Dystrybutor stosuje preferencyjne ceny przy zamówieniach obejmujących dostawy 24 tonowe. Stąd wiele wysiłku wkłada FHU RODAN w kontakty z grupami producenckimi ale też zachęca pojedynczych rolników do współpracy z sąsiadami przy zamawianiu towaru tak by zakupy można było zrealizować w dogodniejszych cenach.

  • najlepsze wapno rolnicze jest zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych co zapewnia opakowanie foliowe znajdujące się wewnątrz big-baga,
  • opakowanie w big-bag po 500kg umożliwia dogodny  rozładunek z tira, załadunek do rozsiewacza. Big-bag jest opakowaniem 1-razowym pozwalającym na zasyp nawozu do rozsiewacza poprzez rozcięcie otworu w dnie, którym granulat wsypuje się do rozsiewacza,
  • granulat posiada ziarnistość od 2-6mm w odpowiedniej proporcji zawartych frakcji co pozwala na precyzyjny siew nawozu przy zastosowaniu różnych typów rozsiewacza w tym precyzyjnych uwzględniających wykorzystanie alejek roboczych i systemu nawigacji.

Dystrybucja

Firma FHU RODAN ma na celu bezpośredni kontakt ze swoimi klientami. Chcemy wspólnie  uczestniczyć w rozwiązywaniu wszystkich zagadnień dotyczących realizacji problematyki zasobności gleby w wapń, reakcji na odczyn gleby pH, dostosowania odpowiednich dawek nawozu wapniowego POLCALC III GENERACJI, najlepszego terminu zastosowania oraz właściwej agrotechniki. Celem jest wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań optymalizujących specyfikę uprawy i możliwości rolnika. Będziemy również uczestniczyć w tych wydarzeniach, które umożliwią  bliższy kontakt z szerszym gronem swoich klientów jak targi regionalne, konferencje, szkolenia rolnicze, spotkania terenowe.

Nasze cele

Celem FHU RODAN  jest ciągłe doskonalenie metod i form służenia swoim klientom.

Wychodząc naprzeciw  Waszym oczekiwaniom chcemy w najbliższej przyszłości:

  • zabezpieczyć realizację dostaw odbiorcom, którzy z uwagi na specyfikę swojej produkcji będą mogli zapłacić za dostarczony nawóz w oparciu o dogodny kredyt zakupowy,
  • objąć patronatem badania gleb na zawartość wapnia dla swych klientów,
  • doskonalić procesy tak by objąć swym działaniem również mniejszych odbiorców.

Kontakt

www.nawozywapniowe.com.pl